“Rodila sam divnu djevojčicu prije 15 godina “


Rodila sam divnu djevojčicu prije 15 godina sa tadašnjim dečkom. Međutim u toku trudnoće smo se razišli. On nije bio protiv djeteta, ali nije htio da bude sa mnom. Po rođenju, priznao je dijete. Međutim, htio je da je viđa nasamo i bez mene, što ja nisam dozvoljavala. Voljela sam ga i htjela sam da pokušamo ponovo.

On na to nije pristao, i ja sam ga tužila za alimentaciju. Na moje zaprepašćenje, na sudu je izjavio da svojom voljom želi da daje 50% plate, a to je i tada i sada bila velika suma, sada i oko 1000€ jer radio kao IT i odlično zarađuje.


Nikada za svo ovo vrijeme nije izostao sa plaćanjem, ali dijete nije hteo da vidi u mom prisustvu, samo sam.


sad-woman-1

Pošto to nisam dozvoljavala, on je nestao i praktično punih 15 godina nema kontakt sa ćerkom. Ona sada kreće u srednju školu i ja želim da se upoznaju, ali ona odbija. Mrzi ga i viče kako je nečovjek, a zapravo sam ja uticala na to da se ne viđaju i punila joj glavu lošim pričama.

Životno se kajem i ne znam šta da radim, plašim se budućnosti …