Ne bacajte ih: Ovo su dokumenti koje treba čuvati do kraja života

U ovom tekstu ćemo istražiti neke od ključnih ličnih dokumenata koje nikako ne smijemo odbaciti.

Prema podacima nemačke kompanije Bitkom, svaki građanin ima kod kuće oko osam fascikli u kojima čuva dokumente. Dobra vijest je da ne morate zauvijek čuvati svaki račun, jer digitalna kopija može biti dovoljna za mnoge stvari.

Međutim, postoje dokumenti koje trebate čuvati u originalu tokom čitavog života, kao što su:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Krštenica,
3. Dokumenti o vjenčanju ili razvodu braka, ili bilo koji dokument kojim vas Crkva razrješava braka,
4. Testament, potvrda o nasljedstvu, smrtni list članova porodice,
5. Medicinski izvještaji,
6. Potvrde o obuci, diplome i radne reference,
7. Dokumenti za obračun penzije,
8. Broj socijalnog osiguranja,
9. Dokaz o vlasništvu kuće,
10. Polisa životnog osiguranja.

Također postoje dokumenti koji su važni, ali ih treba čuvati određeno vrijeme, nakon čega se mogu odbaciti. To uključuje, piše N1

– Ugovor o radu: Čuvajte ga dok ne nađete novi posao, nakon čega možete sačuvati digitalnu kopiju.