Ako primjetite ove osobine, bježite bez obzira na sve: To su osobine svojstvene psihopatama, tvrdi poznati psiholog

Dr. Robert Hare, američki psiholog i jedan od svjetskih stručnjaka za psihopatiju, sastavio je inventar karakteristika koje su često prisutne kod psihopata, poznat kao “Hareova lista za procenu psihopatije”.

Evo nekoliko osobina koje su tipične za psihopate.

1. Šarm i veština komunikacije
Psihopate često su veoma šarmantni, sa sposobnošću da lako osvajaju druge svojim govornim veštinama. Njihov šarm je površinski i ne pokazuje tragove stida, samosvesti ili straha.

2. Velika samopouzdanost
Psihopate obično imaju preveliko mišljenje o svojim sposobnostima i samouverenost, često se ponašajući arogantno i verujući da su iznad drugih.

3. Potreba za uzbuđenjem
Imaju snažnu potrebu za novim i uzbudljivim iskustvima, često su skloni rizičnim ponašanjima i dosadi.

4. Patološko laganje
Lažu i obmanjuju druge, bilo umereno ili ekstremno, često radi lične koristi.

5. Manipulacija
Psihopate koriste manipulaciju i prevare kako bi ostvarili svoje ciljeve, bez obzira na posledice po druge.

6. Nedostatak kajanja
Nemaju osećaj krivice ili obzira prema patnji drugih, često ispoljavajući prezirom prema žrtvama.

7. Plitka osećanja
Imaju ograničen emocionalni domet i teško izražavaju dublje emocije.

8. Nedostatak empatije
Ne pokazuju saosećanje prema drugima i često se ponašaju hladno i bezobzirno.

9. Parazitski stil života
Zavise finansijski od drugih i često izbegavaju svoje obaveze.

10. Loša kontrola ponašanja
Skloni su agresiji, nestrpljivosti i nedostatku kontrole nad svojim postupcima.

11. Promiskuitetno seksualno ponašanje
Često imaju mnoge površne seksualne veze i rizikuju u seksualnim aktivnostima.

12. Problemi u detinjstvu
Pokazuju problematično ponašanje u detinjstvu, uključujući laganje, vandalizam, nasilje i druge prestupe.

13. Nedostatak dugoročnih ciljeva
Nemaju jasne dugoročne planove i često žive bez svrhe.

14. Impulsivnost
Često reaguju impulsivno i ne razmišljaju o posledicama svojih postupaka.

15. Neodgovornost
Ne ispunjavaju svoje obaveze i često odsustvuju s posla.

16. Nedostatak odgovornosti
Izbegavaju preuzimanje odgovornosti za svoje postupke.

17. Mnoge kratke brakove i veze
Teško održavaju dugotrajne odnose i često su nesposobni za privrženost.

18. Delikvencija u mladosti
Imaju istoriju antisocijalnog ponašanja u adolescentnom dobu.

19. Opoziv uslovnog otpusta
Često krše uslove slobode iz zatvora.

20. Raznoliki kriminalni prestupi
Povezani su s različitim kriminalnim aktivnostima, često bez kajanja ili stida.

Napomena: Ovaj tekst je parafraziran kako bi bio unikatan, ali su zadržane osnovne informacije i karakteristike psihopatije.