EVO KAKO PREPOZNATI KVALITETAN RASAD PARADAJZA GOLIM OKOM: 1 stvar je najvažnija!

Prisustvo dlačica na biljci paradajza znači da se radi o kvalitetnom rasadu koji nije bio izložen temperativnim šokovima

Proizvesti kvalitetan rasad je osnova za dalju uspešnu proizvodnju povrća bilo u plasteniku ili na otvorenom. Kvalitet rasada se najbolje može ocijeniti golim okom.

Rasad treba da bude visine karakteristične za vrstu i sortu povrća. Visina stabljike 15-20 cm, elastična, koja može da se savija ali da ne puca, sa 6 do 8 stalno razvijenih listova koji imaju tamno zelenu boju. Najvažnije je da rasad nije prerastao, odnosno kako proizvođači kažu zbijen rasad.

paradajz

Visina stabla između hipokotila i epikotila treba da je što kraća, odnosno rastojanje od površine zemljišta do kotiledonih listova i od kotiledonih listova do prvog stalnog lista trba da bude što kraća. Prisustvo kotiledonih listića na biljci znači da biljka u toku svog životnog ciklusa od nicanja do rasađivanja nije preživjela nijedan stres, odnosno da je rasla u idealnim uslovima.

Prisustvo dlačica na biljci paradajza znači da se radi o kvalitetnom rasadu koji nije bio izložen temperativnim šokovima. Veoma često na vrhu stabljike počinje da se formiraju prvi cvjetovi. Takav rasad je idealan za rasađivanje i brže se adaptira na nove uslove nakon rasađivanja.

(Agro savjet)