IZRAČUNAJTE IDEALAN BROJ KILOGRAMA ZA 2 MINUTA: Nema preciznijeg proračuna, ovo je vaša savršena kilaža

Nije neuobičajeno da dvije osobe slične visine i sa istim brojem kilograma izgledaju potpuno različito, te da jedna recimo izgleda sjajno, a druga ima očiti višak ili pak manjak. Na izgled našeg tela ne utiču samo kilogrami, već i odnos mišića i sala u telu, ali i naš tip građe.

Zato je čak i čuveni indeks telesne mase, BMI, nepouzdan. Naime, BMI ne uzima u obzir individualne razlike, primera radi osobe koje imaju puno mišića su po ovoj formuli gojazni.

Stručnjaci savjetuju da se koristi takozvana Krefova formula, koja je iako manje popularna, daleko funkcionalnija i dalje bolje rezultate kada je riječ o proračunu tjelesne težine i idealnoj težini pojedinca. Ipak, imajte na umu da se ni ove formule ne treba slepo držati.

Prednost Krefove formule je što pored visine i broja kilograma, uključuje i tip građe pojedinca, što je čini preciznijom u poređenju sa zastupljenijom BMI formulom i znatno utiče na krajnji rezultat.

Krefova formula podrazumjeva tri različite vrste tijela: osobe prosječne građe, osobe krupne građe sa teškim kostima i osobe sitne građe.

Donosimo vam računicu. Prvo računajte ono u zagradi, pa tek onda pređite na operaciju množenja.

Formula za ljude prosečne građe
[(Visina u cm – 100) + (godine/10)] x 0.9

Primjer: Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, proračun će izgledati ovako: (165-100)+ (30/10) x 0,9 = 61,2.

Formula za ljude krupne građe
[(Visina u cm – 100) + (godine/10)] x 0.9 x 1, 1

Primer: Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, proračun će izgledati ovako: (165-100)+ (30/10) x 0,9 x 1,1, = 67,32.

Formula za ljude sitne građe
[(Visina u cm – 100) + (godine/10)] x 0.9 x 0,9

Primer: Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, proračun će izgledati ovako: (165-100)+ (30/10) x 0,9 x 0,9 = 55,08.