Hrvatsku potresaju slučajevi trovanja: Ima li spornog pića u BiH
Nakon slučajeva trovanja pićem, koji potresaju susjednu Hrvatsku, Agencija za sigurnost hrane BiH je zbog mjera predostrožnosti naložila inspekcijski nadzor.

– Po zaprimanju zahtjeva Agencije za sigurnost hrane BiH za pojačanim mjerama kontrole prilikom uvoza i plasiranja proizvoda Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml na unutrašnjem tržištu (F)BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove putem Sektora granične inspekcije i Federalnog zdravstvenog inspektorata, u skladu sa zakonom propisanim procedurama bez odlaganja poduzima mjere pojačanog nadzora nad prometovanjem ovim proizvodima u unutrašnjem i prekograničnom prometu roba.

Napominjemo da su za nadzor u ovoj oblasti nadležni i kantonalni inspekcijski organi, te da Federalni inspektorat za hranu trenutno raspolaže sa dva (2) federalna inspektora za hranu.

Prema informacijama Agencije za sigurnost hrane, s tržišta Republike Hrvatske vrši se povlačenje spornih proizvoda, a Agencija nije obaviještena putem EU RASFF sistema o distribuciji navedenih proizvoda u našu zemlju – odgovorili su Avazu iz FUZiP-a.

Također, prema očitovanju Coca-Cola B-H Sarajevo dostavljenom Agenciji za sigurnost hrane, proizvod robne marke Romerquelle se ne uvozi niti stavlja u promet na teritoriji BiH.