Hrvatska odlikovala jedinicu koja je izvela desant na Gornji Vakuf
Na današnji dan, 15. novembra 1993., prije tačno 30 godina snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane izvršile su zločin na planini Vranici masakrirajući 68-godišnju ženu Zibu Musu prilikom izvođenja do tada najveće vojne operacije sa ciljem osvajanja Gornjeg Vakufa i stvaranja uslova za dalja vojna djelovanja prema Bugojnu i ostatku srednje Bosne.

Od ranih jutarnjih sati 15. novembra snage Hrvatske vojske i HVO-a počele su napad širokih razmjera na prostoru općine Gornji Vakuf, a grupa od osam boraca iz sastava specijalne jedinice hrvatske vojske “Matija Vlačić” imala je zadatak da ovlada područjem planine Vranice koje gravitira prema općini Gornji Vakuf.

Oko 13:00 sati ova grupa vojnika je izvršila upad u rejonu Poljana gdje su se nalazili objekti mještana korišteni za čuvanje stoke. U jednom od objekata zatečena je 68-godišnja Ziba Musa, koju su hrvatski vojnici mučili, a zatim ubili i masakrirali.

Zločini specijalne jedinice “Matija Vlačić”

Starici je nakon ubistva prerezan vrat, odrezane su joj uši na kojima je imala naušnice i prst na kojem je nosila prsten. Odrezani dijelovi njenog tijela pronađeni su u džepu Tihomira Burića iz Splita, pripadnika specijalne jedinice “Matija Vlačić”.

Akteri ovog zločina su kasnije bili okruženi od pripadnika Armije RBiH i u dvosatnoj borbi koja je uslijedila svi su poginuli – Goran Apica iz Sinja, Tihomir Burić iz Splita, Pavo Ivoš iz Sebešića (Novi Travnik), Dražen Krišto iz Livna, Zvonimir Sikirić iz Zadra, Pero Vikić iz Livna i Miro Protuđer iz Uskoplja.

Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nikada nije odgovarao.

Ko je rukovodio operacijom?

Novembarska operacija na Gornji Vakuf je planirana, pripremana, vođena i podržana neposredno od vojnog vrha Republike Hrvatske. Načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske general Janko Bobetko je lično izdavao smjernice načelniku Glavnog stožera HVO-a generalu Anti Rosi za pripreme i organizovanje operacije osvajanja Gornjeg Vakufa, te lično pratio dinamiku izvođenja borbenih djelovanja.

Naredbu za operaciju izdao je 9. novembra general Ante Roso, a general Žarko Tole je 13. novembra izdao naredbu za izvođenje napada snagama HV-a i HVO-a uključenim u sastav Operativne grupe “Buna”. Naredbama je prethodio sastanak od 6. novembra između predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i predstavnika Ministarstva odbrane Republike Hrvatske na kojem je odlučeno o neophodnosti vojnog osvajanja Gornjeg Vakufa.

Gotovo svi zapovjednici koji su učestvovali u ovoj neuspjelog operaciji HV-a i HVO-a su nakon rata odlikovani od strane državnog vrha Republije Hrvatske. Posljednji među njima – Ivan Kapular, zapovjednik glavnog pravca napada na Gornji Vakuf, odlikovan je od strane predsjednika Zorana Milanovića.

Također, prošlog mjeseca na Pantovčaku je organizovana svečanost prilikom koje je odlikovana upravo Specijalna postrojba Glavnog stožera HV-a “Matija Vlačić” čiji su pripadnici učestovoli u zločinu na planini Vranici.

Odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog za, kako su naveli, “junaštvo i junački čin u Domovinskom ratu”, a odlikovanje i plamenac preuzeli su ratni zapovjednik bojne Ante Maksan i pripadnik bojne Željko Ravlić.

Ko je učestvovao u ofanzivi na Gornji Vakuf

Prema dostupnim podacima u ofanzivi na Gornji Vakuf tokom novembra 1993. godine učestvovale su sljedeće snage:

– iz sastava Hrvatske vojske: bataljon “Matija Vlačić”, bataljon “Zrinski”, Diverzantsko-izviđački odred Glavnog stožera HV, 2. bataljon 5. gardijske brigade, 1. bataljon 7. gardijske brigade, 5. domobranska pukovnija – Osijek, 11. domobranska pukovnija – Vinkovci, helikopterska eskadrila, jedinica vojne policije iz 66. bataljona iz VP, jedinica veze iz “pukovnije veze”, vod vojnoobavještajnih snaga, te dio starješina Glavnog stožera HV i Zbornog područja Split;

– iz sastava Hrvatskog vijeća odbrane: brigada “Dr. Ante Stračević”, brigada “Rama”, brigada “Stjepan Radić”, brigada “Petar Krešimir IV”, pukovnija “Ante Bruno Bušić”, pukovnija/bojna “Ludvig Pavlović”, “Lašvanska bojna”, “2. lakojurišna bojna vojne policije”, Topničko-raketna divizija ZP Tomislavgrad, tenkovska četa ZP Tomislavgrad, te druge manje izviđačke, diverzantske, vojnopolicijske, specijalne, inženjerijske i slične jedinice.