EU objavila mapu s kritičnim područjima, među njima i BiH: Evo šta znače crvene tačke – nije dobro!

Vidite li crvena polja na karti? One predstavljaju upozorenje na naglu promjenu klime, piše Europska komisija. Ali ono što je najtužnije je da je koncentacija crvenih polja najgušća na području Balkanskog poluotoka.

Europska komisija izvještava da je 2022. bila druga najgora godina za šumske požare. U Europskoj uniji je izgorjelo gotovo 900.000 hektara zemlje – područje veličine Kipra. U požarima su izgorjele i mnoge šume.

“Ne možemo si dopustiti da izgubimo šume i jedinstvene prednosti koje donose, od regulacije klime do bioraznolikosti. Šumski požari, suša i drugi utjecaji prijete njihovoj budućnosti”, kažu iz Europske komisije.

U sklopu predlaganja zakona o europskim šumama sa CopernicusEU, Europska komisija planira napraviti sveobuhvatnu bazu podataka o šumama u EU.

“Naš novi predloženi Zakon o nadzoru šuma iskoristit će našu satelitsku mrežu CopernicusEU i lokalne podatke za stvaranje resursa za mapiranje, praćenje, prikupljanje i dijeljenje ključnih informacija o europskim šumama. Oni će omogućiti zemljama u EU, vlasnicima i upraviteljima šuma da ozbiljno prihvate izazove i da zaštite sve ekološke i privredne mogućnosti koje šuma pruža”, navodi Europska komisija u svojoj objavi na Instagramu.

https://www.instagram.com/p/Cz_YMY3CdiL/