Direktor KJKP “Tržnice-pijace Sarajevo” demantovao direktora firme Obnova gradnja: “Kupio je kuću i vrt, a ne lokaciju gdje je pijaca Kvadrant”
Nakon što je Denis Ramić, direktor firme ‘Obnova gradnja’, koji tvrdi vlasnik parcele na kojoj je pijaca Kvadrant u Sarajevu koja je uništena u jučerašnjem požaru oglasio se direktor KJKP “Tržnice-pijace Sarajevo” Jasmin Terović.

Naime, Ramić je u saopštenju kazao da je uzrok nastanka požara zbog kvara na elektroinstalacijama, što direktor KJKP “Tržnice-pijace Sarajevo” Jasmin Terović demantuje.

“Povodom saopstenja preduzeća Obnova gradnja, i vlasnika želimo javnost da informišemo da je preduzeće KJKP Tržnice-pijace d.o.o Sarajevo nosilac elektroenergetske saglasnosti, te da je direktor danasnjim izjavama za razne medije samo ponovio činjenicu da je ista saglasnost prekinuta te prebačena na navedeno preduzeće gosp Ramića, a  koje je pribavilo čak i tehničku skicu prebacivanja brojila na svoj susjedni objekat, računi na naše preduzeće mjesecima nisu dolazili, već na preduzeće Obnova i gradnja d.o.o. što može biti dostupno javnosti,a sa kojima postoji spor i oko vlasništva samog zemljišta i kao potrošača električne energije. Nakon pravnih radnji, preduzece je uspjelo vratiti saglasnost te od tada se vodi spor a o čemu je FERK uključen. Uzrok požara će utvrditi sudski vještaci protivpožarne i elektroenergetske struke. Nejasno je po čemu je pozvan g. Ramić da komentariše uzrok požara i zašto pokušava da prejudicirati ishod vještačenja”, napisao je Terović.

Vlasništvo nad parcelom

Dok iz kompanije ‘Obnova gradnja’ tvrde da su oni vlasnici parcele gdje je pijaca “Kvadrant” to demantuju iz KJKP “Tržnice-pijace Sarajevo”

“Što se tiče vlasništva parcele ona je još 1974 godine odlukom nadležnog općinskog organa dodijeljena  Zavodu za izgradnju Grada, a gospodin je u kupoprodajnom ugovorom sa licima koji se trenutno nalaze u pritvoru, potvrdio svojim potpisom da je kupio kuću i vrt a ne predmetnu lokaciju na kojoj je pijaca od 1998. godine a koja je u jučerašnjem požaru uništena.  Slučaj prepuštamo nadležnim organima te se nadamo da ćemo u što kraćem periodu uspjeti osposobiti PJ Kvadrant te naše zakupce vratiti na svoja jedna jedina radna mjesta”, na kraju je naveo Terović.

Razni nivoi vlasti su obećali da će pomoći vlasnicima štandova, objekata koji su uništeni zajedno sa inventarom u jučerašnjem požaru.